Nasi brokerzy

0064_mini

Każdy z naszych brokerów specjalizuje się w określonej dziedzinie z zakresu ubezpieczeń, będąc członkiem jednego z powołanych przez spółkę działów tematycznych, zajmujących się określoną grupą ryzyk. Osoby obsługujące naszych klientów zdały państwowy egzamin i uzyskały pozwolenie organu nadzoru KNF na wykonywanie działalności brokerskiej. Broker jest podmiotem związanym wyłącznie z Klientem, reprezentując jego interesy wobec zakładu ubezpieczeń. Do obsługi każdego Klienta dedykowany jest 2 – 3 osobowy zespół brokerów. Wiedza i umiejętności naszych pracowników są cyklicznie doskonalone i pogłębiane w ramach szkoleń, zarówno wewnętrznych, jak i organizowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeń.

1_ora_
2_ora_
3_ora_
4_ora_
5_ora_
6_ora_
7_ora_
8_org_
9_ora_

CO OFERUJEMY?

gwarancje

ubezpieczenia majątkowe

ubezpieczenia osobowe

ubezpieczenia komunikacyjne

ubezpieczenia ekologiczne

ubezpieczenia OC

D&O (ubezpieczenie członków zarządu)

wycofanie produktu z rynku (product recall)

ubezpieczenie własności intelektualnej

http://Iwona%20Frydryszek

Iwona Frydryszek

Prezes Zarządu ActioBrioker Sp. z o.o.
Broker ubezpieczeniowy

http://Dariusz%20Kostrzewski

Dariusz Kostrzewski

Dział Ubezpieczeń Zdrowotnych i Życiowych
Broker ubezpieczeniowy
Telefon 664-143-223

http://Agnieszka%20Malendowicz

Agnieszka Malendowicz

Członek Zarządu ActioBroker Sp. z o.o.
Dział Finansowy
Broker ubezpieczeniowy

http://Krzysztof%20Jarkowski

Krzysztof Jarkowski

Dział Majątkowy
Broker ubezpieczeniowy
Telefon (52) 376-04-40

http://Sylwia%20Wdowiak

Sylwia Wdowiak

Dział Ubezpieczeń Zdrowotnych i Życiowych
Asystent brokera
Telefon (52) 376-04-40

http://Paweł%20Murawski

Paweł Murawski

Dział Finansowy
Broker ubezpieczeniowy

http://Julita%20Warszawska

Julita Warszawska

Dział Majątkowy
Specjalista ds. Likwidacji Szkód

http://Karol%20Jóźwiak

Karol Jóźwiak

Broker ubezpieczeniowy
Analityk
Telefon 538 440 263

http://Anna%20Kozik

Anna Kozik

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Finansowych
Broker ubezpieczeniowy

http://Agnieszka%20Kiełpińska

Agnieszka Kiełpińska

Broker ubezpieczeniowy
Dział Finansowy

http://Marzena%20Jarkowska

Marzena Jarkowska

Dział Majątkowy
Broker ubezpieczeniowy
Telefon (52) 376-04-40

http://Marcin%20Kamiński

Marcin Kamiński

Dział Ubezpieczeń Majątkowych
Broker ubezpieczeniowy

http://Dominika%20Ziemkiewicz

Dominika Ziemkiewicz

Dyrektor Biura Ubezpieczeń
Zdrowotnych i Życiowych
Broker ubezpieczeniowy

http://Anna%20Rajewska

Anna Rajewska

Dział Rozliczeń
Specjalista ds. administracyjnych
Telefon (52) 376-04-40

http://Patryk%20Tyburek

Patryk Tyburek

Broker ubezpieczeniowy
Dział Finansowy

http://Wioletta%20Konrad

Wioletta Konrad

Sekretariat
Telefon (52) 376-04-40

http://Katarzyna%20Foryś

Katarzyna Foryś

Sekretariat
Specjalista ds. administracji

http://Kamil%20Mudlaff

Kamil Mudlaff

Dział Ubezpieczeń Majątkowych
Broker ubezpieczeniowy
e-mail k.mudlaff@pwskonstanta.pl