Misja

ActioBroker Sp. z o.o., która powstała wyniku przekształcenia Kancelarii Brokerskiej Iwona Frydryszek zawdzięcza swoją pozycję rynkową dzięki pracy i postawie zatrudnionych w niej brokerów, będących jej najcenniejszym kapitałem.

Misją ActioBroker Sp. z o. o. jest świadczenie najwyższej jakości doradztwa ubezpieczeniowego, zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności, gwarantując przy tym osiągnięcie sukcesu firmy.

Zadaniem Spółki ActioBroker jest realizacja celu fundamentalnego dla każdej organizacji gospodarczej tj. wypracowywanie zysku przy poszanowaniu zasad: gospodarności, przedsiębiorczości i zasady rachunku ekonomicznego.

Dzięki sprawdzonym i przyjętym udoskonaleniom wszelkich procesów w spółce, nowoczesnemu zarządzaniu programami ubezpieczeniowymi, przystosowanymi do zmieniających się warunków na rynku rozwijamy się, zapewniając kompleksową ochronę ubezpieczeniową mienia obsługiwanym przez nas Klientom.

words4