Kim jest broker

Kim jest broker?

Broker ubezpieczeniowy:

  • jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, wykonującym czynności w imieniu klienta polegające na zawieraniu lub pośredniczeniu w zawarciu umowy ubezpieczenia.

  • działa na rzecz i w imieniu klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa

  • identyfikuje ryzyka u klienta oraz doradza w zakresie ubezpieczeń,

  • negocjuje umowę z Zakładami Ubezpieczeń, poszukuje najlepszej oferty na rynku dla swojego klienta, likwiduje szkody, administruje umowami ubezpieczenia (polisami ubezpieczeniowymi).

  • posiada Zezwolenie KNF i jest wpisany na listę brokerów (Art. 20 Ust. z dnia 22 maja 2003 roku o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym Dz. U. z 2003 Nr 124 poz. 1154.

  • posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 (Dz. u. z 2005 r. Nr 122 poz. 1028.

  • za swoją pracę nie pobiera od klienta żadnego wynagrodzenia

(Wynagrodzeniem za wszystkie usługi wynikające z udzielonego pełnomocnictwa dla spółki ActioBroker, jest tzw. kurtaż, czyli określona kwota otrzymywana od zakładu ubezpieczeń, z którym Klient zawiera umowę ubezpieczenia. Kurtaż nie wpływa na wysokość składki)

shutterstock_110126321_mini