Baza wiedzy

Baza wiedzy – to publikacje naszych doświadczonych brokerów, w których
znajdziecie Państwo informacje z dziedziny ubezpieczeń w jakiej się
specjalizują.

Zapraszamy do lektury!

unia

Autor: mgr Iwona Frydryszek – Prezes Zarządu ActioBroker sp. z o. o.

Gwarancje Ubezpieczeniowe zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.

To już kolejna trzecia największa Perspektywa Unijna, w której do wykorzystania jest 82 mld. zł.

Jako broker ubezpieczeniowy specjalizujący się w ubezpieczeniach finansowych zabezpieczaliśmy środki unijne zarówno z pierwszej jak i drugiej perspektywy. Obecnie stawiamy sobie za cel pomoc polskim przedsiębiorcom w uzyskaniu gwarancji do umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych w latach 2014 – 2020.

CZYTAJ WIĘCEJ

shutterstock_1415217659

Autor: Dominika Ziemkiewicz – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych i Życiowych

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla Pracowników

Rynek ubezpieczeń pracowniczych w Polsce jeszcze do niedawna zdominowany był przez polisy gwarantujące ochronę życia. Od kilku lat drugim ważnym filarem tego sektora ubezpieczeń stały się grupowe ubezpieczenia zdrowotne.

Ubezpieczenia zdrowotne to nowoczesne rozwiązanie, które w prosty sposób pozwala korzystać z prywatnej służby zdrowia bez ponoszenia wysokich kosztów. To bardzo dobra alternatywa wobec kolejek i długich terminów oczekiwania na usługę w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz na drogą służbę zdrowia w prywatnych gabinetach.

CZYTAJ WIĘCEJ

shutterstock_2010770421 (1)

Autor: Anna Kozik – Broker Ubezpieczeniowy

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Wnikliwa obserwacja rynku wskazuje na to, iż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej znacznie wzrosło zapotrzebowanie na gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe jako formy zabezpieczeń wykonania wszelkiego rodzaju zobowiązań umownych wywołujących skutki finansowe związanych z prowadzoną przez przedsiębiorstwa działalnością gospodarczą. Gwarancje jako instrument polityki finansowej firm wyeliminowały inne – droższe, bardziej ryzykowne i uciążliwe formy zabezpieczeń, dzięki czemu obniżono koszty transakcji. Przedsiębiorstwa chętniej sięgają po gwarancje ubezpieczeniowe, ponieważ gwarancje bankowe blokują limit kredytowy.

CZYTAJ WIĘCEJ

shutterstock_1415217659

Autor : mgr Katarzyna Peplińska – Radca prawny

UBEZPIECZENIE D&O – NIE TYLKO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywa ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers) – dobrowolne ubezpieczenie, dedykowane w szczególności członkom zarządu, a także innym podmiotom sprawującym funkcje kierownicze i nadzorcze w spółkach kapitałowych. Bywa ono określane mianem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, choć nazwa ta nie w pełni oddaje specyfikę i zakres ochrony tego produktu ubezpieczeniowego, który jest bardzo szeroki.

CZYTAJ WIĘCEJ

shutterstock_2241974513

Autor: Marcin Kamiński – Broker Ubezpieczeniowy

WYCOFANIE PRODUKTU Z RYNKU

Wycofanie produktu z rynku jest instytucją relatywnie młodą, związaną bezpośrednio z rozwojem praw konsumenckich. W celu zabezpieczenia podmiotów wprowadzających swoje produkty przed kosztami ich wycofania, zwłaszcza w dobie gospodarki globalnej, zaczęto szukać rozwiązań, w tym na rynku ubezpieczeniowym. Do rozwoju tego ubezpieczenia najbardziej przyczynił się rynek amerykański, który stał się pionierem. Wynikało to z lawinowego wzrostu prac przysługujących konsumentom, które w naszym kręgu cywilizacyjnym, prawnym wydają się czasem absurdalne.

CZYTAJ WIĘCEJ