Wycofanie produktu z rynku

shutterstock_2241974513

Ubezpieczenie product recall jest ważną częścią polityki zarządzania ryzykiem w firmie. Każdy przypadek wycofania produktu z obrotu może bowiem bardzo niekorzystnie wpłynąć na działalność nawet najbardziej dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa, a skutki wycofania mogą mieć swoje odzwierciedlenie w kursie akcji spółki. Coraz częściej jej zawarcie stanowi także obowiązek wynikający z kontraktu – np. w przypadku producentów półproduktów, czy producentów z branż szczególnie “wrażliwych” – spożywczej, motoryzacyjnej, AGD. Przy skali globalizacji gospodarki dla podmiotu wprowadzającego na rynek produkt, który zostanie uznany jako niebezpieczny i będzie podlegał procedurze wycofania, koszty mogą być kolosalne.

 

Podmiot wprowadzający na rynek produkt narażony jest na dwie grupy negatywnych skutków związanych z jego wadliwością:

 

 • Szkody wyrządzone przez sam produkt – w tym przypadku ubezpieczyciel pokryje potencjalne roszczenia z polisy odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością z rozszerzeniem o klauzulę OC za produkt

 • Druga grupa to koszty związane bezpośrednio z wprowadzeniem produktu wadliwego na rynek – często wielokrotnie wyższe niż koszty szkód wyrządzonych bezpośrednio przez ten wadliwy produkt. Wraz z postępującą globalizacją i wydłużeniem się łańcuchów logistycznych koszty te staja się wyższe i taka tendencja będzie się tylko pogłębiać wraz z upływem czasu.

 

Product recall, dla kogo?

 

Wycofanie produktu z rynku jest instytucją relatywnie młodą, związaną bezpośrednio z rozwojem praw konsumenckich. W celu zabezpieczenia podmiotów wprowadzających swoje produkty przed kosztami ich wycofania, zwłaszcza w dobie gospodarki globalnej, zaczęto szukać rozwiązań, w tym na rynku ubezpieczeniowym. Do rozwoju tego ubezpieczenia najbardziej przyczynił się rynek amerykański, który stał się pionierem. Wynikało to z lawinowego wzrostu prac przysługujących konsumentom, które w naszym kręgu cywilizacyjnym, prawnym wydają się czasem absurdalne. Aby uzmysłowić sobie skalę zagrożenia poniesionych kosztów związanych z wycofaniem produktu z rynku, warto zwrócić uwagę na fakt, iż w samych tylko Stanach Zjednoczonych w 2012 r. miały miejsce 4 075 procedury wyłącznie z branży spożywczej – a więc ponad 10 takich przypadków dziennie.

 

Do branż, które najbardziej są narażone na wycofanie produktu zaliczają się:

 

 • Branża spożywcza

 • Branża kosmetyczna

 • Branża AGD

 • Branża motoryzacyjna

 • Branża farmaceutyczna

 • Producenci zabawek

 • Producenci opakowań

 

Product recall a rynek polski.

 

Na gruncie prawa krajowego najważniejszymi aktami prawnymi, które reguluja odpowiedzialność podmiotów wprowadzających produkt na rynek są:

 

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2010, nr 138, poz. 935)

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003, nr 229, poz. 2275)

 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331)

 

W praktyce należy podkreślić, iż wycofanie produktu niebezpiecznego z rynku może przyjąć dwojaką postać:

 

 • Wycofanie dobrowolne – to taka sytuacja, w której producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek po uzyskaniu informacji o wadliwości produktu lub jakiejś tylko partii towaru, w własnej inicjatywy podejmuje działania zmierzające do usunięcia go z rynku

 • Wycofanie przymusowe – będące np. konsekwencją decyzji administracyjnej wydanej chcociażby przez Sanepid, nakazujące usunięcie wadliwego produktu w określonym terminie.

 

Na rynku polskim stosunkowo niewielu ubezpieczycieli oferuje ten produkt, należą do nich: AXA, ACE, AIG, Ergo Hestia oraz Warta.

 

Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie?

 

W przypadku wycofania produktu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w zakresie następujących kosztów:

 

 • Powiadomienia sprzedawców i użytkowników produktów oraz, w razie potrzeby, środków masowego przekazu.

 • Transportu produktów do producenta, sprzedawców itp.

 • Badania produktów na wypadek wycofania z rynku

 • Składowania

 • Zniszczenia

 • Kontroli przebiegu i efektów wycofania.

 • Odkażenia.

 • Obrony prawnej (dotyczy roszczeń odbiorcy w przypadku wycofania przez osobę trzecią).

 • Dodatkowo w zakresie ubezpieczenia mogą znajdować się:

 • Koszty produkcji (produktów wycofanych z obrotu, produktów jeszcze niedostarczonych).

 • Utrata zysku (z produktów wycofanych z obrotu, z produktów jeszcze niedostarczonych).

 • Koszty dodatkowe związane z naprawą produktu, wymianą produktu.

 • Utrata zysku w wyniku spadku sprzedaży.

 • Nakłady na reklamę.

 • Istotnym świadczeniem zapewnianym przez polisę jest pokrycie kosztów konsultantów, którzy w obliczu kryzysu w przedsiębiorstwie pomagają utrzymać kontrolę nad sytuacją. Efektywność podejmowanych działań jest szczególnie ważna, gdy mamy do czynienia z manipulacją, czy szantażem. Ponadto, konsultanci doradzają również w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów (w zakresie wycofania produktu z rynku).

 • W ramach ochrony ubezpieczeniowej pokryte zostaną również koszty konsultantów Public Relations, których działania mają na celu zapobiec lub złagodzić skutki niekorzystnego rozgłosu związanego z wycofaniem produktu z rynku

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY TYM UBEZPIECZENIEM LUB CHCESZ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI? zadzwoń lub napisz do nas: