Korzyści

Usługi ActioBroker Sp. z o.o.:

 • to rekomendacja ofert ubezpieczenia towarzystw, legitymujących się wieloletnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeniowym, które odznaczają się stabilną sytuacją finansową oraz posiadają niezbędne doświadczenie w zakresie likwidacji szkód;

 • bezpłatne – broker otrzymuje jedynie wynagrodzenie od zakładów ubezpieczeń zwane kurtażem;

 • pozwalają zaoszczędzić czas;

 • dają gwarancję kompleksowej obsługi, trwającej przez cały czas obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

 • zapewniają obiektywną i rzeczową radę, poprzez objaśnienie praw, obowiązków i kosztów związanych z polisą;

 • obejmują nie tylko administrację ubezpieczeniem, ale i aktywny udział w procesie likwidacji szkód ( np. poprzez przyśpieszenie terminu wypłaty odszkodowania, odwołanie od decyzji itd.)

 • dają możliwość negocjacji warunków umowy i wysokości składki za ubezpieczenie;

 • oznaczają niezbędne minimum formalności dla klienta.

shutterstock_285025157_cr
shutterstock_283432367_cr

DLA KOGO PRACUJEMY?

 • dla dużych przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych

 • dla małych i średnich firm

 • dla firm biorących udział w przetargach opartych na prawie zamówień publicznych

 • dla członków zarządu, odpowiadających swoim majątkiem za podejmowane działania

 • dla przedsiębiorstw zagrożonych ryzykiem wycofania produktu z rynku

 • dla firm, które mogą powodować nieodwracalne zanieczyszczenia środowiska

 • dla firm które chcą wprowadzić grupowe ubezpieczenia zdrowotne i życiowe w celu uatrakcyjnienia swojej oferty dla obecnych i przyszłych pracowników

 • dla firm które dotąd nie znalazły produktu ubezpieczeniowego, dostępnego na rynku krajowym i chciałyby omówić możliwość stworzenia indywidualnej ochrony swoich dóbr

 • dla stowarzyszeń i związków – autorskie programy

 • dla grup zawodowych – autorskie programy