Nasi brokerzy

0064_mini

Każdy z naszych brokerów specjalizuje się w określonej dziedzinie z zakresu ubezpieczeń, będąc członkiem jednego z powołanych przez spółkę działów tematycznych, zajmujących się określoną grupą ryzyk. Osoby obsługujące naszych klientów zdały państwowy egzamin i uzyskały pozwolenie organu nadzoru KNF na wykonywanie działalności brokerskiej. Broker jest podmiotem związanym wyłącznie z Klientem, reprezentując jego interesy wobec zakładu ubezpieczeń. Do obsługi każdego Klienta dedykowany jest 2 – 3 osobowy zespół brokerów. Wiedza i umiejętności naszych pracowników są cyklicznie doskonalone i pogłębiane w ramach szkoleń, zarówno wewnętrznych, jak i organizowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeń.

1_ora_
2_ora_
3_ora_
4_ora_
5_ora_
6_ora_
7_ora_
8_org_
9_ora_

CO OFERUJEMY?

gwarancje

ubezpieczenia majątkowe

ubezpieczenia osobowe

ubezpieczenia komunikacyjne

ubezpieczenia ekologiczne

ubezpieczenia OC

D&O (ubezpieczenie członków zarządu)

wycofanie produktu z rynku (product recall)

ubezpieczenie własności intelektualnej

Iwona Frydryszek

Iwona Frydryszek

Prezes Zarządu ActioBrioker Sp. z o.o.
Broker ubezpieczeniowy

Dariusz Kostrzewski

Dariusz Kostrzewski

Dział Ubezpieczeń Zdrowotnych i Życiowych
Broker ubezpieczeniowy
Telefon 664-143-223

Agnieszka Malendowicz

Agnieszka Malendowicz

Członek Zarządu ActioBroker Sp. z o.o.
Dział Finansowy
Broker ubezpieczeniowy

Krzysztof Jarkowski

Krzysztof Jarkowski

Dział Majątkowy
Broker ubezpieczeniowy
Telefon (52) 376-04-40

Sylwia Frydryszek

Sylwia Frydryszek

Dział Ubezpieczeń Zdrowotnych i Życiowych
Asystent brokera
Telefon (52) 376-04-40

Paweł Murawski

Paweł Murawski

Dział Finansowy
Broker ubezpieczeniowy

Julita Warszawska

Julita Warszawska

Sekretariat
Specjalista ds. administracyjnych
Telefon (52) 376-04-40

Karol Jóźwiak

Karol Jóźwiak

Broker ubezpieczeniowy
Analityk
Telefon 538 440 263

Anna Kozik

Anna Kozik

Dział Finansowy
Broker ubezpieczeniowy
Telefon (52) 376-04-40

Agnieszka Kiełpińska

Agnieszka Kiełpińska

Sekretariat
Pracownik biurowy
Telefon (52) 376-04-40

Marzena Jarkowska

Marzena Jarkowska

Dział Majątkowy
Broker ubezpieczeniowy
Telefon (52) 376-04-40

Marcin Kamiński

Marcin Kamiński

Dział Ubezpieczeń Majątkowych
Broker ubezpieczeniowy

Dominika Ziemkiewicz

Dominika Ziemkiewicz

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych i Życiowych
Telefon 501 744 783

Anna Rajewska

Anna Rajewska

Dział Rozliczeń
Specjalista ds. administracyjnych
Telefon (52) 376-04-40

Anna Napierała

Anna Napierała

Dział Ubezpieczeń Zdrowotnych i Życiowych
Pracownik sekretariatu

Katarzyna Peplińska

Katarzyna Peplińska

Radca prawny

Patryk Tyburek

Patryk Tyburek

Asystent brokera