Rynek ubezpieczeń pracowniczych

Autor: Dominika Ziemkiewicz – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych i Życiowych

Rynek ubezpieczeń pracowniczych w Polsce jeszcze do niedawna zdominowany był przez polisy gwarantujące ochronę życia. Od kilku lat drugim ważnym filarem tego sektora ubezpieczeń stały się grupowe ubezpieczenia zdrowotne.

shutterstock_1415217659

Ubezpieczenia zdrowotne to nowoczesne rozwiązanie, które w prosty sposób pozwala korzystać z prywatnej służby zdrowia bez ponoszenia wysokich kosztów. To bardzo dobra alternatywa wobec kolejek i długich terminów oczekiwania na usługę w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz na drogą służbę zdrowia w prywatnych gabinetach.

W grupowym ubezpieczeniu zdrowotnym za opłatę miesięcznej składki, która zazwyczaj jest niższa, niż jednorazowy koszt prywatnej wizyty lekarskiej, Ubezpieczony korzysta w nielimitowany sposób z zakresu ubezpieczenia, który sobie wybierze. W grupowym ubezpieczeniu zdrowotnym, każdy pracownik wybiera wariant w zależności od swoich potrzeb.

Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy gwarantuje Pracownikom bezgotówkowy dostęp do usług medycznych. To towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie obowiązek umawiania dla Klienta wizyt lekarskich i badań w określonej zgodnie z preferencjami placówce, u konkretnego lekarza oraz we wskazanym przez Ubezpieczonego terminie. Szybkość realizacji usługi, wizyta umówiona na wybrany termin i godzinę w renomowanej prywatnej placówce medycznej to wyznacznik dobrze działającego programu zdrowotnego.

Cechą szczególną ubezpieczeń zdrowotnych jest brak rejonizacji, czyli dostępność do usługi na terenie całego kraju. Tylko Ubezpieczony decyduje o wyborze miejsca gdzie ma być umówiona usługa, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania czy pobytu. Dla osób często podróżujących prywatnie lub służbowo to idealne rozwiązanie gwarantujące bezpieczeństwo w każdym miejscu pobytu.

W programach ubezpieczenia zdrowotnego w formie grupowej, dzięki efektowi skali, poszczególny Klient zyskuje niższą cenę niż detaliczna, ale co ważniejsze nie jest pytany
o stan zdrowia jak to często bywa w programach indywidualnych. Dlatego, dzięki stworzeniu polisy ubezpieczenia zdrowotnego na terenie zakładu pracy, zyskujemy przystąpienie do ubezpieczenia wszystkich zatrudnionych, niezależnie od historii chorób danego Pracownika.

Ważną funkcjonalnością grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, jest możliwość ubezpieczenia poza Pracownikiem również jego członków rodziny w ramach tzw. pakietów rodzinnych. Oznacza to, że poza głównym Ubezpieczonym do polisy może przystąpić jego współmałżonek lub partner oraz dzieci.

Wielu Pracodawców poszukuje różnych rozwiązań w zakresie rozbudowywania benefitów dla swoich Pracowników. Pozapłacowe elementy wynagrodzenia są bardzo różne, często zależne od branży, którą reprezentuje dany przedsiębiorca. Jeszcze do niedawna tak popularne samochody służbowe, czy telefony komórkowe, dziś musiały ustąpić miejsca grupowym ubezpieczeniom zdrowotnym jako najbardziej pożądanym przez Pracowników benefitom pozapłacowym.

Popularność programów zdrowotnych wśród Pracowników to efekt ciągłych niedociągnięć w zakresie dostępności do państwowych usług medycznych. Jednak również wśród Pracodawców, taka forma wynagrodzenia zatrudnionych jest bardzo wysoko punktowana. Właściciele z zasady podnoszą wynagrodzenia Pracownikom, ale mają świadomość, że podwyżka okupowana jest zawsze kosztami ZUS-u po stronie Pracownika
i Pracodawcy, oraz kosztami podatku. Dlatego ciekawą alternatywą podniesienie wynagrodzenia Pracownika, jest wykupienie mu grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zapisy ustawy jasno regulują, że składka za polisę programu zdrowotnego zwolniona jest
z opłaty ZUS-u po stronie Pracodawcy, a ZUS po stronie Pracownika zostaje niezależnie od ceny ubezpieczenia zdrowotnego obniżony do kwoty 1 zł.

Pracodawcy dzięki wdrożeniu grupowego ubezpieczenia zdrowotnego zyskują wymierne oszczędności, ale także budują nowoczesne modele wynagrodzenia dla swoich Pracowników. Ubezpieczyciele pozwalają na dużą elastyczność w zakresie wprowadzenia programu zdrowotnego dla Pracowników. Dlatego Przedsiębiorcy mogą wykorzystać to rozwiązanie jako narzędzie do kierowania polityką personalną w swoich przedsiębiorstwach. Zatrudniający sam decyduje czy chce zafundować ubezpieczenie zdrowotne wszystkim pracującym, czy tylko wybranym, w formie nagrody lub wyróżnienia kluczowych Pracowników.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY TYM UBEZPIECZENIEM: zadzwoń lub napisz:

Tel. 52/ 322 33 40, 501 744 783