Rodzaje ubezpieczeń

Czym się zajmujemy?

Rodzaje ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC dla władz spółki i członków zarządu

 • Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

 • Ubezpieczenie ochrony prawnej menedżerów

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

 • Ubezpieczenie utraty zysku

 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego

 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii

 • Ubezpieczenie ryzyk budowlano- montażowych

 • Ubezpieczenie casco dla pojazdów szynowych

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i zagranicznym

 • Ubezpieczenia komunikacyjne w ruchu krajowym i zagranicznym : OC, AC, NW, ZK, Assistance

 • Ubezpieczenia finansowe (gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie kredytu kupieckiego)

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Ubezpieczenia zanieczyszczenia środowiska

 • Ubezpieczenia własności intelektualnej

 • Grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie

 • Grupowe ubezpieczenia zdrowotne

shutterstock_58740691
shutterstock_158522279
shutterstock_263525096
shutterstock_249068599
shutterstock_127941539_cr
oc dzial
shutterstock_129223412_cr
shutterstock_146957396
shutterstock_280992269

Umów się na spotkanie

„Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z naszymi brokerami, zadzwoń i umów się na spotkanie. Jesteśmy gotowi udzielić odpowiedzi na Twoje pytania, przeprowadzić dogłębną analizę zawartych umów ubezpieczenia i zarekomendować optymalny program z zakresu ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów”

Zadzwoń : 52 37 60 440
Zapraszamy do współpracy!

Głównymi naszymi partnerami w zakresie ubezpieczeń są największe Towarzystwa Ubezpieczeń:

ergo_hestia
interrisk
generali_
chubb_
colonnade_
warta_
pzu
logo_allianz
Lloyd