Gwarancje Unijne

 

Autor: mgr Iwona Frydryszek – Prezes Zarządu ActioBroker sp. z o. o.

Gwarancje Ubezpieczeniowe zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.

unia

To już kolejna trzecia największa Perspektywa Unijna, w której do wykorzystania jest 82 mld. zł.

Jako broker ubezpieczeniowy specjalizujący się w ubezpieczeniach finansowych zabezpieczaliśmy środki unijne zarówno z pierwszej jak i drugiej perspektywy. Obecnie stawiamy sobie za cel pomoc polskim przedsiębiorcom w uzyskaniu gwarancji do umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych w latach 2014 – 2020.

Jednym z istotnych elementów umożliwiających pozyskanie środków w ramach różnego rodzaju funduszy Unii Europejskiej – są gwarancje ubezpieczeniowe.

Przyznanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

W umowie tej zawarty jest wymóg prawnego i finansowego zabezpieczenia realizacji projektu. Jedną z możliwych form zabezpieczenia umowy jest gwarancja ubezpieczeniowa.

Wysokość gwarancji i jej treść są uzależnione od programu, z którego przedsiębiorstwo otrzymuje dofinansowanie.

DOFINANSOWNIE UNIJNE W NOWEJ PERSPEKTYWIE

1234

Często regulaminy środków unijnych doprecyzowują możliwość i sposób zabezpieczenia.
Są również takie instytucje, jak np.: PARP, które wypracowały własne wzory gwarancji.

Od początku 2006 roku obserwujemy upraszanie procedur, co wiąże się z odejściem od sztywnych regulacji np.: przyjmowanie wzorów umów rozporządzeniem, na rzecz większej swobody kształtowania umów cywilno – prawnych, co jednak wymaga znajomości tematu i doświadczenia w rozmowach z instytucjami finansującymi, dlatego jesteśmy gotowi pomóc Państwu przejść trudną drogę składania pełnej dokumentacji i rozwiązać wszystkie problemy, w celu uzyskania dofinansowania i dostosować treści gwarancji do potrzeb konkretnej umowy i przedsiębiorstwa..

W związku z uzyskiwaniem środków z Unii Europejskiej wzrośnie również zapotrzebowanie na standardowe gwarancje ubezpieczeniowe:

  • gwarancje zapłaty wadium
  • gwarancje dobrego wykonania kontraktu
  • gwarancje usunięcia wad i usterek
  • gwarancje zwroty zaliczki

Gwarancje tego typu wystawiają również banki. Jednakże, ze względu na wzrost popytu na kredyty związane z napływem środków unijnych na inwestycje, banki mogą mieć problem ze zwiększaniem swojego zaangażowania.

Uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowej ma również tę zaletę, że nie wpływa na zmniejszenie limitu w banku i poprawia zdolność kredytową.

Korzystając z gwarancji ubezpieczeniowych należy zwrócić uwagę na ich treść. Wiele Zakładów Ubezpieczeń stosuje treści gwarancji odpowiadające regulaminom funduszy unijnych. Wypracowane zostały np. gwarancje FIDIC dla projektu projekt lub projekt i budowa, wydłużono min. terminy obowiązywania gwarancji itd.

Oprócz treści gwarancji niezwykle istotną dla przedsiębiorcy jest jej cena. Składki za gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe są dzisiaj na rynku porównywalne, jednak ich cena zależy od kwoty udzielanej gwarancji i terminu na jaki została wystawiona. Niewątpliwie gwarancje ubezpieczeniowe są bardzo korzystną dla przedsiębiorstwa formą zabezpieczenia kontraktu, bowiem dzięki nim nie trzeba blokować własnych środków finansowych. Gwarancja ubezpieczeniowa jest kosztem uzyskania przychodu dla firmy, a uzyskanie jej od instytucji finansowej uwiarygodnia przedsiębiorstwo, które ubiega się o środki z Unii Europejskiej. Dla instytucji samorządowych i firm działających non – profit są zwykle jedyną możliwością zabezpieczenia środków unijnych. Korzystając z gwarancji ubezpieczeniowych pamiętajmy jeszcze o jednym istotnym fakcie, że mogą one być również kosztem kwalifikowanym dla niektórych funduszy strukturalnych, co wymaga wcześniejszego odnotowania we wniosku
o dofinansowanie.